Оваа година на Годишната изложба учество земаа 57 автори, членови на ДЛУМ

Друштвото на ликовни уметници на Македонија ја постави Годишната изложба која што ќе може да биде видена до 30 октомври во Национална галерија, објект Мала станица, во Скопје.

„Несомнено дека годишните или ревијалните изложби на македонските ликовни уметници отсекогаш претставува голем културен настан во нашата средина. Затоа тие изложби се значајна состојка од летописот на нашата ликовна уметност. Еден аргумент е непобитен: дека нема македонски ликовен уметник кој не учествувал на тие ревијални изложби, почнувајќи од првата таква изложба во далечната 1945 година, па се до денес. Друштвото за да ја задоволи желбата на сите членови еднаш годишно да ги изложат своите дела на заеднички настап, без критериумот на селективност ја организира оваа ревијална изложба. Впрочем, на тој начин се враќа една убава пракса, кога секој уметник, член на ДЛУМ всушност станува арбитар за себеси, а истовремено ја превзема и целата одговорност и ризик на излагањето. Тоа секако ја зголемува самокритичноста, таа врвна доблест на старите мајстори“, велат од ДЛУМ.

Оваа година на Годишната изложба учество земаа 57 автори, членови на ДЛУМ, кои се претставија во категориите сликарство, скулптура, графика и нови медиуми.

Како и во минатото така и оваа година Друштвото на ликовни уметници на Македонија додели неколку награди и тоа награда за сликарство на Мирослава Микица Трујкановиќ за делото со наслов „Молитвеник за сите“, награда за скулптура на Слободан Милошески за делото со наслов „Запознавајќи се себеси“ и награда за нови медиуми на Ана Ивановска за делото со наслов „Без здив“.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.