А1 Македонија со ново софтверско решение за бизнис корисниците. Новата услуга, Envoice, А1Македонија ја лансираше како дел од богатата понуда на ИКТ услуги кои ги нуди компанијата.

Envoice е софтверско решение засновано на веб платформа и е наменето за правни лица односно компании и институции кои имат потреба за лесно и едноставно генерирање, праќање и наплата на фактури до своите корисници.

А1 Македонија со ново софтверско решение за бизнис корисниците

Со ова решение на корисникот му се обезбедува едноставност во креирањето на фактури до своите крајни корисници. Наменето е за мали и средни претпријатија кои немаат современи системи за креирање, евиденција и наплата на фактури и свои ЕРП системи. Исто така и за компании кои продаваат интернационално, односно креирање на фактури за странски физички и правни лица.

Envoice вклучува три комерцијални типови на услуга и тоа:

  • -Envoice Essential,
  • -Envoice Business,
  • -Envoice Sell Online
  • -и уште еден, Envoice Enterprise, кој е исклучиво по барање на корисникот.

Секој пакет содржи различни функционалности. Пред се издавање фактури,  неограничен број на фактури во сите валути. Потоа, подготвен процесор за плаќање, брендирање на фактурите, техничка и корисничка поддршка и тн.

Envoice важи за сите бизнис корисници, нови и постоечки, со склучен договор на 12 месеци.

Со ова, А1 во континуитет продолжува да ја остварува својата намера да се покаже како двигател на дигитализацијата на бизнис заедницата во земјава и партнер од доверба при пронаоѓање на најдобри ИКТ решенија за сите корисници.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.