И во тешки времиња настануваат големи дела. Примерот е публикацијата „Антологија на српски популарни песни“, објавена од Здружението на композитори на Србија. Се состои од три тома – „Време на хитови“ (1930-1960), „Време на фестивали“ (1969-1980) и „Време на поп и рок“ (1980-2000).

Ова е прво издание од ваков вид во историјата на српската популарна музика, во кое повеќето композиции беа снимени за прв пат во форма на партитури.

Тука се најубавите песни од 89 автори, меѓу кои: Сергеј Страхов, Александар Корач, Мирко Шоуц, Дарко Краљиќ, Жарко Петровиќ, Корнелије Ковач, Богољуб Сребриќ, Момчило Бајагиќ Бајага, Влада Дивљaн, Бора Ѓорѓевиќ, Сања Радовиќ, Сања Илиќ, Раде Радивојевиќ, и дела на групите „Партибрејкерс“, „Зана“, „Кербер“, „Екатерина Велика“…

Трите тома на Антологијата на српската популарна музика содржат 140 композиции, со придружен воведен текст што ги осветлува времето, околината и развојот на популарниот жанр, заедно со биографиите на авторите.

Ова издание е наследство за иднината, со сите белези на големото издание.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.