Богатењето е всушност наука: Има и правила!

Богатењето е всушност наука: Има и правила! Затоа обидете се. Ако постои наука која се занимава со збогатување, тоа практично значи дека има знаење што е стекнато со примена на одредени методи, дека има закони кои се применливи и дека на крајот може да се научи како да се збогатите. Или во превод, секој може да биде богат.

Wallace D. Wattlez тврди дека таква наука постои. Тој ги применувал нејзините закони и докажа дека богатството е за секого ако правилата јасно и прецизно се следат.

„Постои наука за богатење и тоа е егзактна наука како алгебра или математика. Постојат одредени закони кои го регулираат процесот на стекнување богатство, а оние кои ќе ги научат, почитуваат и применуваат ќе се збогатат со математичка сигурност“, напишал Wattlez во втората половина на 19 век и ги собрал своите мисли во книгата „Наука за богатење“.

Во оваа книга, како што вели самиот Ветлeз открил тајна која се криела со векови и презентирал докази дека навистина се работи за наука и закони кои можат да се применат за секого, за секој бизнис, каде било и во секое време.

Прецизно и јасно кажано на јазикот на Wallace D. Wattlez (Валас Д. Вотлез):

Стекнувањето богатство не зависи од вашиот ангажман на одредена работа, туку од вашата способност да научите да ги правите работите на одреден начин.

„Стекнувањето богатство нема никаква врска со животната средина, бидејќи во тој случај во некои делови од градот сите би се збогатиле, а други од други делови би биле сиромашни. Или сите жители на една држава би пливале во богатство додека жителите на соседните држави би живееле во сиромаштија. Но, секаде гледаме богати и сиромашни кои живеат еден до друг и често се занимаваат со исти занимања“, ќе прочитате во книгата „Наука за богатење“.

Не е невообичаено двајца луѓе да живеат и работат на исто место, се во ист бизнис и едниот е богат, а другиот не. Ако еден човек стекнува богатство додека друг доживее неуспех, тоа значи дека стекнувањето богатство е процес кој има свои правила и мора да се направи на одреден начин. Вотлез тврди дека има правила.

Дали богатењето има врска со посебен талент?

„Не“, вели Ватлец и продолжува: „Ако се посматраат луѓето кои станале богати, ќе видиме дека многу од нив се просечни во секој поглед и немаат поголеми таленти и способности од другите. Очигледно е дека не се збогатуваат затоа што имаат талент, туку затоа што ги прават работите на одреден начин“.

Со оваа поставка, лесно може да се заклучи дека секој, речиси секој, може да се збогати ако го почитува законот на науката за богатење. И целата теорија, според овој мислител, навлегува во доменот на егзактната наука. Таква наука ја нема во ниту една училишна наставна програма и веројатно нема да ја има.

Богатењето е всушност наука: Има и правила!

 

Значи, нема ограничувања:

Талентираните се збогатуваат,

Неталентираните се збогатуваат,

Интелектуално натпросечните се збогатуваат,

Глупавите се обогатуваат,

Слабите и болните се збогатуваат.

„Можеби сте најсиромашниот човек на континентот“, пишува Вотлез.

„Можеби сте длабоко во долгови, можеби немате пријатели, немате влијание, ниту  средства, ни ресурси, но ако почнете да ги правите работите на одреден начин, вие непогрешливо мора да почнете да се збогатувате, бидејќи истата причина мора да ги произведува истите ефекти“.

 

 

 

Каков е тој посебен начин што е основа на науката за збогатување?

Постои материја за размислување од која се создадени сите нешта и која проникнува и ги исполнува меѓупросторите на универзумот. Мислата во оваа материја го произведува она што е зачнато од таа мисла. Тоа е голема моќ на мислата.

Така човекот може да формира нешта во своите мисли и со втиснување на своите мисли во „Материјата“ може да го оспори создавањето на работите за кои размислува.

Што е всушност главната работа во овој процес?

Човек мора да премине од конкурентен во креативен ум. Во спротивно, тој не може да биде во хармонија со „Интелигенцијата на материјата“, која е секогаш креативна, никогаш конкурентна. И, што практично човек треба да прави?

Тој мора да формира јасна ментална слика за тоа што сака да има, да прави, да стане и тоа мора да го задржи во своите мисли.

Тој мора да биде благодарен бидејќи благодарноста го обединува умот на човекот со интелигенцијата на материјата, така што неговите мисли можат да бидат примени од „Материјата“.

Човекот кој сака да се збогати мора да го поминува слободното време размислувајќи за својата визија и не може доволно да ја нагласи важноста често да размислува за менталната слика за богатството заедно со непоколебливата верба и благодарност.

За да го добие она што сака да го постигне, човекот мора да биде активен, мора да ја има на ум целта да се збогати. Тој мора да прави секој ден, се што може да направи тој ден внимавајќи да биде успешен.

Човекот на секој човек мора да му даде употребна вредност поголема од вредноста на готовината што ја прима, така што секоја трансакција ќе биде за  повеќе животни трансакции.

„Не се прашувајте дали сето ова е точно. Едноставно верувајте во зборот. Науката за богатење започнува со апсолутното прифаќање на оваа верба, а ако ги практикувате овие упатства, сигурно ќе стекнете богатство“, пишува Валас Д. Вотлез на последните страници.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.