Сакате ли да го искористите вашето знаење на Германски јазик? Не ви е проблем да им помагате на луѓето? Одговарајте на пршања, приговори и барања од страна на корисниците преку телефон и други канали на германски јазик со цел да им се помогне и да се информираат корисниците во врска со производите и услугите…

Read More