Долгот во многу земји на ЕУ надмина 100 проценти од БДП. Јавниот долг како дел од БДП дополнително се зголеми во ЕУ и еврозоната во третиот квартал на 2020 година, како одраз на континуираните високи потреби за финансирање на земјите и економските последици од пандемијата на коронавирусите.

На ниво на ЕУ, јавниот долг како дел од БДП се искачи на 89,9 проценти во третиот квартал од минатата година. Додека во претходните три месеци изнесувал 87,7 проценти, објави во четвртокот Европското биро за статистика.

Во третиот квартал од 2019 година (пред пандемијата), тој изнесуваше 79,2 проценти.

Долгот во многу земји на ЕУ надмина 100 проценти од БДП

Во еврозоната, долгот како дел од БДП се искачи на 97,3 проценти на крајот на септември 2020 година. На крајот на јуни, тој беше 95 проценти, а на крајот на септември 2019 година изнесуваше 85,8 проценти.

Владите значително го зголемија задолжувањето во вториот квартал од минатата година со цел да ги ублажат економските последици од антипандемиските мерки. Пред се поради зголемената потреба за финансирање на граѓаните и стопанските субјекти, забележуваат европските статистичари.

 Грција со најголемо задолжување-Естонија со најниско

Бројките одразуваат силно зголемување на јавниот долг и пад на БДП, објаснуваат тие.

Највисокото ниво на долг изразено како учество во БДП во периодот од јули до септември 2020 година го забележа Грција, двојно повисоко од БДП.

Вредноста на БДП е значително надмината и во Италија, каде што тој изнесува 154,2 проценти. Исто така и во Португалија, со учество во долгот во БДП од 130,8 проценти. Во Кипар, Франција, Шпанија и Белгија, тој беше за 20 до 10 проценти повисок од БДП.

Во Хрватска, бруто долгот на општата влада, изразен како учество во БДП, според привремените проценки на Евростат, на крајот на септември минатата година изнесува 86,4 проценти или 325,2 милијарди куни. (според ревидираните податоци на Евростат). ниво на јавен долг

На крајот на септември минатата година, најниско ниво на јавен долг во однос на БДП беше забележано во Естонија, 18,5 проценти, Бугарија 25,3 проценти и Луксембург, 26,1 процент.

Летото помина без олеснувања

Повисоко ниво на долг како дел од БДП на крајот на септември во споредба со крајот на јули забележаа вкупно 20 земји на ЕУ, утврди Евростат. Убедливо, долгот во Грција најмногу се зголеми, за 8,5 процентни поени. Следат Кипар, со раст од 6,2, Италија, каде што се зголеми за 4,9 поени и Португалија со 4,8 процентни поени.

Со зголемување на долгот на крајот на септември за 1,6 процентни поени во споредба со крајот на јули, Хрватска е под европскиот просек, заедно со Летонија и Шведска.

Во Холандија и Естонија, тој остана на нивото од крајот на јули, а се намали во Австрија, Финска, Чешка, Белгија и Ирска.

Во споредба со крајот на септември пред предпандемијата 2019 година, јавниот долг се зголеми во сите земји на ЕУ, а најмногу во Кипар, за 22,9 процентни поени. Следат Италија и Грција со пораст на акциите за 17,4, односно 17,3 проценти, и Шпанија и Франција со 16,6 и 16,5 проценти, соодветно.

Хрватска исто така е во групата со пораст на долгот од 12,1 процент во споредба со крајот на септември 2019 година, според податоците на Евростат. Во близина се и Словачка и Белгија со пораст од 11,9, односно 11,6 процентни поени.

Најблаго зголемување на јавниот долг, изразен како удел во БДП, забележа Естонија, за 0,7 проценти, стои во извештајот на Евростат.

Во Македонија јавен нето-долг зголемен за 201 милиони евра

Според НБРМ на крајот на третиот квартал од 2020 година, бруто надворешниот долг изнесува 9.087 милиони евра и забележа квартален раст. При повисок квартален раст на обврските во однос на побарувањата, нето надворешниот долг забележа раст од 187 милиони евра. Со тоа на крајот на септември 2020 година тој изнесува 3.141 милион евра.

Зголемувањето на нето надворешниот долг во третиот квартал произлегува од зголемениот јавен нето-долг (за 201 милион евра), во услови на пад на приватниот нето-долг (за 14 милиони евра).

Во споредба со крајот на 2019 година, бруто надворешниот долг е повисок за 932 милиона евра, или за 11,4 проценти.  И тоа  при раст на јавниот надворешен долг за 581 милион евра и на приватниот надворешен долг за 127 милиони евра. Растот на јавниот долг речиси во целост се објаснува со зголемените обврски на секторот „држава“ за 569 милиони евра. Умерен раст бележи и долгот кај јавните банки и јавните претпријатија (15 милиони евра).

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.