Конкурсот е завршен

Комерцијалист за продажба на терен

Локација: Није дефинисана

Датум објављивања: 19.12.2020

Рок: 10.01.2021

Ariljemetal oglas

Ариљеметал доо Скопје, фирма за производство и трговија со метални производи, бара:

КОМЕРЦИЈАЛИСТ ЗА ПРОДАЖБА НА ТЕРЕН ВО КОМПАНИЈАТА АРИЉЕМЕТАЛ 1 (еден) – реон Куманово, Кратово, Липково, Крива Паланка

Комерцијалистот за продажба на терен во Ариљеметал ги има следните одговорности и задачи:

 • Планирање и организирање на продажни активности;
 • Следење на продажбата и преземање на активности за унапредување на продажбата;
 • Познавање и постојано следење на каталогот и техничките карактеристики на производите;
 • Развивање и одржување на односи со клиенти, комуникација со постоечки и потенцијални клиенти;
 • Изработка на потребна документација;
 • Одговорна, мотивирана и стабилна личност;
 • Способност за индивидуална и тимска работа;
 • Флексибилност за работа на терен.

Комерцијалист за продажба на терен треба да ги има следните квалификации:

 • ССС;
 • Претходно работно искуство на иста позиција ќе се смета како предност;
 • Познавање на работа со компјутери;
 • Поседување возачка дозвола Б-категорија (активен возач).

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови и сакаат да бидат дел од нашиот тим треба да достават:

Kратка биографија (CV) со наведување на позицијата за која аплицираат и скорешна фотографија, најдоцна до 10.01.2021 год.

Друштво за производство и трговија со технички делови и навојни производи АРИЉЕМЕТАЛ ДОО увоз - извоз Скопје