„Подравка“ вложува 21 милиони куни за зголемување на платите на вработените и дополнително ќе им исплатува бонуси. Управниот одбор на „Подравка“ на денешната седница усвои пакет мерки за подобрување на статусот и положбата на вработените во компанијата. Станува збор за низа мерки насочени кон зголемување на приходите на работниците, чија имплементација ќе започне на 1. април годинава.

„Подравка“ вложува 21 милиони куни за зголемување на платите на вработените

Сегашните најниски коефициенти на сложеност на работните места за работниците во „Подравка“ д.д., „Белупо“ д.д. и „Мирни“ д.д. одлучено е да се зголемат на 1,87, што ќе опфати скоро 520 работници.

Покрај тоа, кај сите вработени во „Подравка“ д.д. и „Мирна“ д.д. коефициентот на учинок ќе се зголеми на 1,15 и ќе се воведе додаток на бонус покрај месечната плата во износ од 250 куни, што ќе се исплаќа секој месец.

Опишаниот пакет мерки опфаќа нешто повеќе од 3.250 работници, а најголемото апсолутно зголемување на приходот, по правило, припаѓа на работниците со најмал приход во моментот.

Раст на приходот на најслабо платените

„Лично, најважно за мене е овие промени да донесат најголем пораст на приходот за работниците кои досега најмалку биле платени така што никој во „Подравка“ не би заработувал помалку од минималната плата. Верувам дека во случај на добри деловни резултати, ќе можеме да разговараме за понатамошните напредни чекори. “- нагласи претседателот на Управниот одбор на „Подравка“, Мартина Далиќ по донесувањето одлуки насочени кон подобрување на работничките права.

Овие мерки конкретно значат дека за април (со исплата во мај), приходот на, пример за работниците со најниско образование без искуство, кои не добиваат додатоци за работа во смена, ќе се зголеми за околу 500 куни во споредба со она што го прима тој работник денес Ако, на пример, истиот работник има повеќе од 10 години искуство и добива просечни посебни додатоци за, на пример, работа во смена и услови за работа, зголемувањето на приходот како резултат на овие мерки може да биде поголемо од 700 куни.

Дополнително, до средината на април, сите вработени во „Подравка“ д.д., „Белупа“ д.д. и „Мирна“ д.д. исто така ќе биде исплатена еднократна награда во износ до 1.250 куни нето за постигнатите деловни резултати во 2020 година.

Преку споменатите мерки, повеќе од 21 милион куни ќе бидат инвестирани во подобрување на правата на работниците. Покрај веќе испланираните средства на сметка на вработените, наведената инвестиција во подобрување на материјалните права на работниците ќе биде покриена преку заштеди на други нивоа на трошоци.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.