„Алкалоид“ лани со 13 отсто поголема нето-добивка и инвестиции од 1,5 милијарди денари. Со оствари 210 нови вработувања и забележителен раст на консолидираните продажби од девет проценти. „Алкалоид“ АД Скопје, овие позитивни финансиски резултати за 2020 година искажани преку  неревидираните, единечен и консолидиран биланс на успех ги достави до Македонска берза. Приходи од продажби Според…

Read More