„Текстилот“ се „тресе“ од пандемијата. Текситлната индустрија, една од нашите индустрии што згрижуваат најмногу работна сила, а тоа значи и ранат најмногу усти – стои и се тресе за исходот од пандемијата. Се’ е застанато! Порачки од странците нема, па огромна е неизвесноста кога синџирот ќе го заврти тркалото. Текстилната индустрија, индустријата за облека, во…

Read More