Еврото-наследник на стандардизирани пари од раното бронзено време. Во раното бронзено време, во Европа се користеле пари од бронза, кои биле стандардизирани во однос на формата и тежината, тврдат професорите Мајкл Х. Г. Кајперс и Каталин Н. Попа од Универзитетот во Лајден во Холандија. Дуото проучувало предмети за кои се смета дека претставуваат пари од…

Read More