НЛБ Банка лани со профит од 27,7 милиони евра. Тоа е нето добивката на Банката која е намалена во однос на претходната 2019 година за 7,9 проценти. Инаку бруто добивката на Банката заклучно со 31.12.2020 година изнесува 1.857.334 илјади динари (30,1 милиони евра). Таа е намалена за  9,3 проценти во однос на истиот период претходна…

Read More