ВВ „Тиквеш“ со преполовена добивка во 2020 во однос на претходната година. Винарска визба  со најголем број меѓународни награди за своите вина во текот на 2020 гоидина оствари оперативна добивка во износ од 75,8 милиони денари. Оваа добивка е намалена за 58 проценти во споредба  со претходната година. Винарска визба „Тиквеш“ АД Кавадарци, како што…

Read More