Виена произведува електрична енергија од канализациски отпад. Во Виена, микроорганизмите не се заслужни само за прочистување на водата, туку и за производство на електрична енергија и топлина. Овој пристап е овозможен преку голема еко-централа во една виенска станица за третман на отпадни води, во која се произведува еколошка енергија од канализациската тиња.   „Од оваа…

Read More