„Тиквеш“ со преполовена годишна заработка. Минатата година Винарската визба „Тиквеш“ АД Кавадарци оствари нето добивка од редовното работење пред оданочување во износ од 79,42 милиони денари, што претставува намалување за 57,7 проценти во однос на претходнатагодина. Показателите од финансиското работење на визбата се евидентирани во образложението запостигнати резултати во 2020 година објавени на сајтот на…

Read More