„Гранит“лани со значително намалена добивка. Минатата година Друштвото оствари добивка во износ од 65.216.000 денари, која е помала за 126.103.000 денари во однос на 2019. Додека вкупната сеопфатна загуба изнесува 139.234.000 денари. Но и покрај намалената добивка  ГД „Гранит“ АД Скопје во 2020 година оствари позитивни финансиски резултати искажани во неревидираните единечни финансиски извештаи, доставени…

Read More