Групацијата „Макпромет“ лани оствари добивка од 10,5 милиони денари, покажува неревидираниот консолидиран извештај за работењето, што групацијата го достави до Македонска берза. Групацијата „Макпромет“ АД Штип се занимава со производство на пекарски и кондиторски производи, графичка дејност, трговија и услуги. Матично друштво на Групацијата е  Акционерското друштво „Макпромет“ Штип . Основната дејност на матичното друштво…

Read More