Инвеститорите полесно до државна помош со поддршка од Делегацијата на германското стопанство. Таа им нуди поддршка на странските и домашните инвеститори за полесно да дојдат до државната помош преку правење анализи на македонските закони. Воедно обезбедува и советување за приватно финансирање од регионални и меѓународни донатори. -Со цел како на странските, така и на домашните…

Read More