Градежништвото движечка сила за закрепнување на економијата. -Градежниот сектор има потенцијал и капацитет да биде движечка сила во идниот период кој е пресуден за стабилизирање и закрепнување на македонската економија, вели претседателот на Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметали при Стопанската комора на Македонија, Андреа Серафимовски, директор ГД „Гранит“ АД Скопје.  …

Read More