Намален бројот на доктори на науки, магистри и специјалисти. Државата во изминатата година добила нови 174 доктори на науки. Но, сепак, тоа е помалку за околу 15 отсто во споредба со 2019 година. Сублимираните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека во 2020 година се намалил бројот на доктори на науки, магистри и специјалисти.…

Read More