Политиката за вработување во државата – не е  ефективна, констатира Државниот завод за ревизија, кој изврши ревизија на успешност на тема „Владино планирање – Ефективност на владини мерки за справување со ризиците на пазарот на трудот и начинот на планирање на средствата за надминување на истите“, за периодот 2017 – 2020 година. Како што соопштија од…

Read More