Близу 19 милиони евра за 60 проекти за дуално образование од Западен Балкан. Инвеститор на проектите е Regional Challenge Fond (RCF) кој веќе го објави првиот повик за изразување интерес за поддршка на инвестиции во проекти за дуално образование. Повикот е отворен  за пријавување на проекти од шестте земји, членки на Коморскиот инвестициски форум од…

Read More