Долгот во многу земји на ЕУ надмина 100 проценти од БДП. Јавниот долг како дел од БДП дополнително се зголеми во ЕУ и еврозоната во третиот квартал на 2020 година, како одраз на континуираните високи потреби за финансирање на земјите и економските последици од пандемијата на коронавирусите. На ниво на ЕУ, јавниот долг како дел…

Read More