ММФ прогнозира раст на светската економија, но и на цената на нафтата. Меѓународниот монетарен фонд ја ревидираше својата прогноза за глобален економски раст по втор пат во рок од три месеци. Истовремено предупреди на драматично зголемување на нееднаквоста меѓу развиените и земјите во развој.  Ова е наведено во Светскиот економски преглед на ММФ, објавен во…

Read More