Енергетска транзиција во Македонија- зеленото сценарио во ажурираната Стратегија за развој на енергетиката до 2040 година е најоптимално за развојот на земјата. Но, за енергетската транзиција предвидена во стратегијата, неопходни се од 800 до 900 милиони евра  годишни инвестиции до 2040 година. Ова е заклучокот од конференцијата „Визија за енергетска транзиција 2040“. Конференцијата е дел…

Read More