Eco Sun Central  за целосно намалување на трошоците за загревање, преку пренослив систем на сончевите зраци. Со примена на системот Eco Sun Central, трошоците за  загревање и ладење би можеле значително да се намалат, а во некои случаи и да се сведат на НУЛА. Ова го тврди Марјан Ненов (дипломиран електро инженер, енергетски менаџер, иноватор,…

Read More