„We Green, Youth goes clean“, е втор насатан на Младите европски амбасадори  што ќе се одржи  денес, онлајн во 18 часот, на тема: „Заштита на околината и климатските промени“. Настанoт, како што соопшти проектниот тим на младите европски амбасадори, ќе биде посветен на зелената агенда на Западниот Балкан, стратегија за справување со загадувањето, како и…

Read More