Германската компанија „Ипротекс“ ќе инвестира пет милиони евра во Технолошко-развојната зона Скопје.  Од овие средства само 20 проценти се вложувања во градежниот објект. Останатите 80 проценти ќе се вложат во нови технологии. Во моментот се ангажирани 25 лица кои ќе примат просечна плата која е за 10 проценти повисока во однос на просечната плата исплатена…

Read More