Капитал банка годинава ќе го зголеми капиталот за 2, 5 милиони евра. Со предвидените промени во структурата на капиталот ќе се изврши 50 процентно зголемување на вредноста на акционерскиот капитал и резерви. Тоа  ќе овозможи одржување на стапката на адекватност на високо ниво од над 20 отсто кон крајот на 2021 година. Капитал Банка АД…

Read More