„Кодфлер“ под капа на глобалната дигитална агенција „Валтек“. Швајцарско македонската „Кодфлер“ сега станубва дел од глобално позиционираната сега станубва дел од глобално позиционираната мрежа „Валтек“ . Висококвалитетните софтверски услуги на пазарот, што ги нуди „Кодфлер“  ќе се вклопат во Валтек- експертизата во дизајн на корисничко искуство, технологија и маркетинг. „Валтек“, глобална дигитална агенција чиј фокус…

Read More