Најдобриот нов концепт за работната недела- на тест. Поради вонредните кризни мерки, многу работи во секојдневниот живот, се променија вклучително и работното време. Оттука се наметна и прашањето: -Дали сме подготвени за драстични промени. Промена на местото каде работиме, како и промена на работното време? Додека некои се надеваат дека ќе можат да продолжат да…

Read More