Либерти Скопје лани постигна позитивни резултати. Оперативната добивка достигнува до 1.879.717.000 денари  при што финансиските приходи се 83.154.000 денари. Вкупната добивка достигнува сума од 1.868.583.000 денари. Со што не само што е покриен минатогодишниот минус туку има и реална позитива. -По успешно завршената 2020 година, компанијата ќе продолжи да се залага во унапредување на стратегијата…

Read More