Македонски телеком со раст во сите сегменти во 2020 година. Македонски телеком АД Скопје лани ги зголеми приходите од продажба за 2,3 отсто во споредба со претходната година. Овие приходи од продажба во деловната 2020 година изнесуваат 11.085.220.000 денари. Резултатите се прикажани во Образложениетоза работењето на Македонски телеком во 2020 година, што компанијата го достави…

Read More