еСИМ- еволуција во СИМ технологијата. Вградена електронска картичка којашто во иднина ќе ги замени стандардните СИМ картички. За прв пат на пазарот, Македонски Телеком воведува еСИМ – вградена електронска картичка. Тоа е еволуција во СИМ технологијата, којашто во иднина целосно ќе ги замени физичките СИМ картички. Со еСИМ се овозможува нов начин на поврзување на…

Read More