ИКТ индустријата е ‘рбетот за просперитет и развој на една земја. МАСИТ веќе 20 години се бори ИКТ индустријата да го добие вистинското место и третман во земјава.  Стопанската комора за инфоматички и комуникациски технологии – МАСИТ на крајот на 2020-та година го заокружи своето дводецениско постоење. Како секторот се развиваше низ овие 20 години?…

Read More