Кризата стопи четири пати повеќе работни места отколку големата депресија. Обединетите нации во својот последен извештај наведуваат дека штетата предизвикана од пандемијата во 2020-та година е историски невидена и околу четири пати поголема отколку за време на финансиската криза во 2009-та година. Пандемијата успеа да збрише 255 милиони работни места, според податоците на Меѓународната организација на…

Read More