Компаниите кога минуваат низ процес на модернизација имаат потреба од дестинација. Во контекст на дигиталната трансформација, малкумина би ви рекле дека модернизацијата е лоша работа. А сепак, има многу приказни за иницијативи за модернизација кои на крај никаде не водат: ИТ-тим што прифаќа агилни методологии, а потоа трча во круг без јасна насока. Организација која…

Read More