НЛБ Рамка за помош, проект за поддршка на микро ималите претпријатија. НЛБ Банка оваа година, по вторпат го спроведува проектот НЛБ Рамка за помош,  имајќи го позитивното искуство од минатата година. Целта е да се  поддржат микро и малите бизниси од индустриите кои се најзасегнати од Ковид кризатa. Станува збор за иницијатива која веќе имаше…

Read More