Пад од 45,52 отсто на мартовскиот берзански промет. Односно, Македоснка берза оствари вкупен приход во износ од 757.514.703 денари, што претставува намалување во однос на претходниот месец од 45,52 проценти. За разлика од март во февруари бил остварен промет од 1.390.563.281 со 170,48 отсто раст на месечна онова. Ова е едена од клучните поенти акцентирани…

Read More