Групацијата НЛБ лани генерира 268,9 милиони евра нето добивка. Прелиминарните неревидирани финансиски резултати на НЛБ Групацијата покажуваат дека 2020 година, и покрај предизвиците на пандемијата и како резултат на тоа економската хибернација, беше многу солидна година со основни приходи од заеми, а бизнисот со надоместоци и провизии брзо се врати на претходното ниво. Резултатите на…

Read More