„Nestle“ во фабриката во Сурчин прочистува 65.000 литри вода дневно и ја прави безбедна за употреба. „Nestle“ има најсовремена станица за пречистување на отпадните води во Србија. Таа е всушност најголема локална инвестиција на компанијата, од 1,2 милиони евра.   Бунарот со пумпна станица има капацитет за шест литри во секунда и сепаратор кој ги…

Read More