Се враќа ентузијазмот во нуклеарната индустрија, како основа за чиста енергија во иднина. Откако е светот и веков, човекот се бори да ја припитоми енергијата, да ја стави под своја контрола и на свое расплагање или да се одбрани од неа. Интересно е тоа што ништо од овие работи досега не му успеале 100 проценти.…

Read More