„Магрони“ со нова инвестиција за полнење вода по најсовремени стандарди.„Магрони“, кон крајот на минатата година, и покрај сериозните ограничувања поради пандемијата, направи значајна инвестиција од повеќе од 300.000 евра. Компанијата за производство и за дистрибуција на природна минерална вода и на природна изворска вода, следејќи ги најсовремените светски стандарди и трендови, вложи во зголемување на…

Read More