Охридска банка со намалена добивка за 73 отсто на 1,1  милиони евра.Оперативната добивка на банката пред оданочување за 2020 година изнесува 71,3 милиони денари (1.159. 349 евра). Таа е намалена за 73  отсто споредено со истиот период претходната година. На остварениот резултат големо влијание имаа отежнатите услови за работење во услови на глобална пандемија,…

Read More