Payoneer го избира Mastercard како дигитално решение за МСП. Дигиталната картичка Payoneer Mastercard го олеснува начинот на кој малите и средни претпријатија  вложуваат во раст на бизнисот. А истата воедно  носи вредност на дигиталните пазари и платформи. Payoneer Inc.- глобалната платформа за плаќање и поддршка на трговија што помага да растат милиони дигитални фирми ширум…

Read More