Пекабеско АД  со добивка од 107,6 милиони денари минатата година. Позитивните  финансиски резултати се искажани во неревидираниот Биланс на успех и се пониски за 2,9 проценти во споредба со претходната година. Главна причина за тоа е намалената продажба од  извоз и продажби на домашен пазар во каналот ХОРЕКА. Ова се акцентите во образложението за остварени…

Read More