Пелетите се исплатлив топлински енергенс, што се поагресивно наоѓа примена во затоплување на домовите. Едни од најдобрите пелети на македонскиот пазар се пелетитие на „Еколајф“ (EkoLife). Тие нудат сертифицирани квалитетни пелети. Се повеќе пелети во домовите Пелетите се исплатлив топлински енергенс. Се повеќе семејства го менуваат начинот на затоплување на домот. Старите печки и грејните…

Read More