Работодавачите децидни: „Субвенционирана плата“, но под построги критериуми. Ова е во фокус на анализата на ОРМ: Влијанието на КОВИД-19-Предизвици, потреби и очекувања на претпријатијата во Северна Македонија и препораки од работодавачите за петтиот пакет мeрки. Организацијата на работодавачи на Македонија, соопшти дека таа помогната од Европската Унија, а со техничка помош на Меѓународната организација на…

Read More