Колку се задолжени граѓаните на земјите од поранешна СФРЈ. Според јануарските податоци од сите шест централни банки на поранешна СФРЈ, Хрватите се вкупно најзадолжени, со околу 18 милијарди евра, а најмалку задолжени се Црногорците, со околу 1,39 милијарди евра. Меѓутоа, кога овие резултати ќе бидат поделени со последните показатели по глава на жител, излегува дека…

Read More