Стартуваше програмата „Млади менаџери и бизнис-лидери“ . Дваесет млади луѓе  од вчера започнаа да ги следат обуките во рамки на програмата „Млади менаџери и бизнис-лидери“. Целта е да се овозможи градење на вештини кај младите со трансфер на знаења овозможен преку соработката на Претседателот на државата како покровител на програмата и Советот на странски инвеститори, …

Read More